You are here:

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

May 01, 2005 Volume 2, Number 1

Editors

Josep M. Duart; Rosalind James

Search this issue

Table of Contents

Number of articles: 5

 1. La gestió i l’administració de l’e-learning a la universitat. Conclusions

  Josep Duart & Francisco Lupiez

  La visió i la missió institucionals, concretades en la planificació estratègica, han de definir la gestió i l’administració de l’e-learning. Aquesta és una de les conclusions més destacades d... More

 2. La posada en pantalla: rituals de presentaci en un frum virtual universitari

  Ana Glvez

  Aquest article pretén mostrar com les persones que interactuen en els entorns virtuals fan un esforç complex i enorme per presentar-se davant els altres. Per explicar aquest exercici s’utilitza la ... More

 3. Planificació de l’ensenyament semipresencial: una experiència de postgrau

  Javier N

  A partir d’un model propi de construcció social del coneixement, elaborat en els darrers quatre anys a partir d’aportacions de diferents teories d’aprenentatge i comunicació aplicades al nou entorn... More

 4. Influència de factors relacionats amb l’activitat professional sobre la perseverança en estudis universitaris en línia

  Antonio Morante

  La revisió de la bibliografia sobre educació a distància basada en la Web apunta la necessitat de comptar amb estudis que relacionin els diferents factors motivacionals, entre els quals s’inclouen ... More

 5. La formaci de professors universitaris per a la flexibilitat curricular mitjanant estratgies virtuals

  Luz Nieto & Mario Daz

  Aquest article comença amb una reflexió sobre les nocions, les perspectives i els àmbits en què se sol tractar el tema de la flexibilitat educativa. S'hi descriuen l’enfocament pedagògic, el... More